Sdružení pro rozvoj MSK má staronové vedení, prezidentem zůstává Pavel Bartoš

08.04.2014

Největší zájmové uskupení v regionu - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - ve kterém působí v současnosti 152 členů, má staronové vedení. Shromáždění členů, které se konalo 8. dubna 2014 v Kopřivnici, rozhodlo o složení jednadvacetičlenné rady s tříletým mandátem.

Ta zvolila prezidentem Sdružení Pavla Bartoše, který tuto funkci vykonával již v minulém funkčním období. Prezident má šest zástupců a jsou jimi viceprezidenti: Jiří Cienciala (vládní zmocněnec a rektor VŠP Ostrava), Václav Daněk (Ridera), Pavel Hadrava (OKD), Ivo Klimša (Biocel Paskov), Jan Rafaj (ArcelorMittal) a Ivo Vondrák (VŠB-TU Ostrava). Shromáždění členů, které je nejvyšším orgánem Sdružení, byl oficiálně představen také nový ředitel Radúz Mácha. Ten byl do funkce jmenován 1. dubna letošního roku.

Pavel Bartoš chce ve Sdružení pokračovat v započaté práci. „V současnosti bych se chtěl především zaměřit na stabilizaci pracovních skupin v rámci činnosti vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a dále se věnovat největšímu problému, který region má, což je nezaměstnanost," upřesnil Pavel Bartoš s tím, že uplynulý rok 2013 nebyl lehký a právě Sdružení společně s Krajskou hospodářskou komorou MSK poukázalo jako první na kritický stav části hospodářství regionu a začalo ho společně s ostatními partnery řešit. „Sdružení bude dále důležitým hráčem v regionu a bude se snažit dát do pohybu i ty věci, které zatím nejsou naplňovány," zdůraznil prezident Sdružení, který je zároveň místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK i předsedou představenstva a generální ředitel společnosti FITE. Pavel Bartoš je rád, že mezi viceprezidenty jsou osobnosti regionu jako například vládní zmocněnec Jiří Cienciala. „Těším se na spolupráci s nimi. Novinkou bude, že každý viceprezident bude mít svou odbornou gesci a bude za ni nést odpovědnost," řekl Pavel Bartoš.

Konkrétním krokem k podpoře zaměstnanosti v regionu je aktuálně dotace na vznik nových pracovních míst na území Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Ministerstvo pro místní rozvoj tímto novým programem navazuje na usnesení vlády Jiřího Rusnoka ze září 2013, které vzešlo z návrhů pracovní skupiny pro řešení hospodářské a sociální situace v Moravskoslezském kraji - tzv. krizového štábu, jehož součástí byli i členové Sdružení. Na Shromáždění členů Sdružení o nové dotaci informoval vládní zmocněnec Jiří Cienciala. „Podnikatelské subjekty a obce mohou žádat o dotaci od 7. dubna do 15. května letošního roku. Pro Moravskoslezský kraj je určeno 200 milionů korun. Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat až 500 tisíc korun," uvedl Jiří Cienciala. Sdružení a Krajská hospodářská komora ve spolupráci s vládním zmocněncem, ministerstvem pro místní rozvoj a Vysokou školou podnikání uskuteční 15. 4. v areálu Vysoké školy podnikání informační seminář pro podnikatele, kde by se měli dozvědět konkrétní pokyny k podání a vyplnění žádostí o dotaci.

Zaměstnanost hrála také důležitou úlohu v dokumentu Hlavní cíle do roku 2013, kde Sdružení společně s Krajskou hospodářskou komorou před pěti lety definovalo hlavní oblasti rozvoje regionu, a jeho plnění se na Shromáždění hodnotilo. Kromě zaměstnanosti a podpory projektů, které by daly lidem práci, obsahovaly cíle také body jako dobudování dopravní infrastruktury, zabezpečení dostatečných energetických zdrojů, posílení vědeckovýzkumné základny a inovací, odstraňování starých ekologický zátěží, či zlepšení životního prostředí. „Udělalo se mnohé, ne ale vše. Zatím není dobudována celá páteřní síť dopravní infrastruktury v kraji. Dále v oblasti vědy a výzkumu je nyní třeba využít výzkumná centra ve prospěch firem a posílení konkurenceschopnosti regionu," zhodnotil Pavel Bartoš. Pozornost je třeba stále dále věnovat podoře technického vzdělávání, zabezpečení dostatečných energetických zdrojů a odstraňování starých ekologický zátěží. „Problémy kvality ovzduší je třeba řešit komplexně, protože znečišťovatelů je mnoho, kromě průmyslu, je to doprava, lokální topeniště i polská strana," dodal Pavel Bartoš. To vše potom souvisí také se změnou image a vnímání kraje.

Klíčová témata, kterým bude Sdružení věnovat prioritní pozornost v letošním roce i letech příštích, obsahuje nový společný dokument Sdružení a Krajské hospodářské komory s názvem Hlavní cíle do roku 2020, který členové Sdružení na svém Shromáždění schválili. „Náš strategický cíl není malý, chceme, aby Moravskoslezský kraj v roce 2020 - 2025 dosáhl průměru HDP zemí Evropské unie, v současnosti jsme přibližně na sedmdesáti procentech," upřesnil prezident Sdružení s tím, že v dokumentu je opět věnována pozornost hlavním oblastem rozvoje regionu a nejdůležitějším tématem zůstává zaměstnanost.

Shromáždění členů Sdružení se schází jednou za rok.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm:+420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: