Sdružení pro rozvoj MSK má nové vedení, prezidentem zůstává Pavel Bartoš

07.04.2017

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje – největší zájmové uskupení v regionu, ve kterém působí v současnosti 133 členů, má nové vedení. Shromáždění členů, které se konalo 6. dubna 2017 v Kulturním domě Akord v Ostravě, rozhodlo o složení jednadvacetičlenné rady s tříletým mandátem.

Ta stejně jako před třemi lety znovu zvolila prezidentem Sdružení Pavla Bartoše. Prezident má šest zástupců a jsou jimi viceprezidenti:  Jan Rafaj (ArcelorMittal), Václav Daněk (Ridera), Ivo Klimša (Biocel Paskov), Václav Snášel (VŠB-TU Ostrava), David Sventek (Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci) a Jan Březina (Krajská hospodářská komora MSK). Rada také rozhodla, že čestnými viceprezidenty budou Jiří Cienciala (zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK) a Ivo Vondrák (hejtman MSK).

Mezi priority staronového prezidenta Sdružení bude mimo jiné patřit upevnění spolupráce s  klíčovými partnery v regionu. „Chceme zintenzivnit spolupráci s novou politickou reprezentací kraje a využít její snahy dosahovat konkrétních výsledků. Zároveň budeme pokračovat a rozšiřovat partnerství s Krajskou hospodářskou komorou MSK, Svazem průmyslu a dopravy ČR a samozřejmě s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou,“ upřesnil Pavel Bartoš, který je také místopředsedou představenstva Krajské hospodářské komory MSK i předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti FITE.

Na programu setkání členů spolku bylo rovněž hodnocení činnosti v minulém roce, rozpočet i plán aktivit na rok 2017. „Program činnosti na letošní rok je navržen tak, aby naplňoval poslání, priority a cíle definované ve společných dokumentech Sdružení, krajské vlády a Krajské hospodářské komory MSK a propojil je rovněž s dalšími klíčovými aktéry rozvoje kraje, úřadem vládního zmocněnce pro MSK a Svazem průmyslu a dopravy ČR.“ řekl ředitel Sdružení Radúz Mácha.

Shromáždění členů Sdružení je nejvyšším orgánem spolku a schází se jednou za rok.

 

Zpracovala: 

 Karin Pelikánová, mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049,

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: