SDRUŽENÍ CHCE POMOCI PODNIKATELŮM, KTEŘÍ PLÁNUJÍ INVESTOVAT V KRAJI

06.03.2013

Zahraničním i mimoregionálním podnikatelům, kteří plánují investovat v regionu, chtějí pomoci samotné firmy v kraji. Členové Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, mezi které patří velké průmyslové podniky, stavební firmy, projekční organizace, distribuční společnosti, klastry, ale i školy, města a obce, totiž založili pracovní skupinu pro podporu umísťování investic v regionu. Její vznik schválila rada Sdružení na svém zasedání, které proběhlo 5. března 2013 v Havířově.

„Nechceme konkurovat, či dublovat práci Agentury pro regionální rozvoj, ani CzechInvestu, ale naopak pomoci jim v jejich snažení,“ vysvětlil důvody založení pracovní skupiny pro podporu umísťování investic Martin Zuštík, generální ředitel Technoprojektu, který je členem Sdružení pro zahraniční investice (AFI). Vznikající tým chce svou prací podpořit podnikatelské prostředí kraje odbornými službami pro zvýšení jeho atraktivity.

„Investory často odrazuje zdlouhavé povolování staveb, poplatky za vynětí půdy z pozemkového fondu, problémy s vízem, či územními plány,“ poukázal na některá úskalí Martin Zuštík s tím, že cílem je především zkrátit potencionálním investorům čas při přípravě investice, minimalizovat administrativní bariéry a poskytnout jim odbornou pomoc, asistenci a dostatek informací. „Tým skupiny budou tvořit odborníci z řad členů Sdružení, ale i mimo ně, a bude pracovat zdarma,“ upřesnil Martin Zuštík. První jednání pracovní skupiny pro podporu umísťování investic v kraji by mělo proběhnout v dubnu.

Skupina plánuje mimo jiné připravit vlastní pohled na současné investiční prostředí v kraji, dále vytvořit analýzu struktury zájmů a očekávání průměrného zájemce o investici, či expanzi v kraji, dále například zpracovat orientaci současných trendů při investování do regionu, či připravit návrhy na zlepšení zákona o investičních pobídkách. „Budeme samozřejmě spolupracovat s Agenturou pro regionální rozvoj. Chceme také poskytovat informace, které například CzechInvest nenabízí, jednalo by se o poučení či postupy při povolování investic, případové studie a řadu dalších,“ dodal Martin Zušťík s tím, že skupina by mohla pomoci například s takovými projekty jako je využití připravované průmyslové zóny Dukla, o které na radě Sdružení hovořil Eduard Heczko, náměstek havířovského primátora.

„Časté změny legislativy, složitá vymahatelnost práva, administrativní bariéry, vysoké ceny energií i špatné ovzduší komplikují nejen potencionálním investorům, ale všem firmám a podnikatelům v kraji život. Je ale neoddiskutovatelné, že privátní sektor má větší tah na branku, protože má praktické zkušenosti, a umí tak efektivně pomoci,“ uvedl Pavel Bartoš s tím, že nic nebrání tomu, aby skupina začala pracovat.

V rámci Sdružení působí několik dalších odborných skupin – sekcí. Je to sekce PPP, tzv. Public Private Partnership, zabývající se problematikou spolupráce veřejného a soukromého sektoru při realizaci investičních projektů, další je sekce dopravní, která prosazuje infrastrukturní a dopravní projekty pro kraj nezbytné jak v silniční, tak železniční dopravě, jako například zkapacitnění západovýchodního spojení kraje se Slovenskem - silnice I/11, či dokončení III. železničního koridoru. Členové Sdružení dále také pracují v sekci energetiky a životního prostředí, zde například řeší, jak ulehčit průmyslu s cenami energií v souvislosti s podporou obnovitelných zdrojů.

Rada Sdružení na svém zasedání v Havířově také jednala o připravované aktualizaci Dohody o spolupráci s Moravskoslezským krajem, která má pomoci při řešení problémů kraje a k dosažení dlouhodobých cílů, jež region před sebou má.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: