Sdružení chce pomoci firmách v kraji více proniknout na východní trhy

27.06.2014

Firmy v Moravskoslezském kraji chtějí více proniknout na východní trhy, především do zemí Společenství nezávislých států (SNS) - bývalých svazových republik Sovětského svazu, které skýtají velký obchodní potenciál. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje proto podniká v současnosti řadu aktivit, které by jim v tom měly pomoci.

Podnikatelé se shodují, že navzdory nynější krizi na Ukrajině a hospodářským sankcím vůči Rusku musí obchodní spolupráce se zeměmi na východě pokračovat a rozšiřovat se, protože jinak české firmy nahradí konkurence odjinud.

Společenství nezávislých států zahrnuje 9 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán. Z hlediska volného obchodu lze přiřadit i Ukrajinu.

„Ve státech SNS má Česká republika ohromný prostor pro obchodně ekonomickou spolupráci. Na trzích těchto zemí je vysoký potenciál pro export i investice. Toho musí české firmy využít. Investiční příležitosti naší republiky a konkrétně Moravskoslezského kraje bychom měli více než dosud představit například i ruským investorům. Pozitivním příkladem takového investora je například velmi dynamicky se rozvíjející společnost MSA v Dolním Benešově“ uvedl ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha.

Proto například Vysoká škola podnikání v Ostravě i na základě společné iniciativy se Sdružením pro rozvoj MSK zareagovala na poptávku ze strany zaměstnavatelů po specialistech v problematice exportu a importu do zemí SNS otevřením nové studijní specializace. „Studenti prezenčního i kombinovaného studia mohou od září 2014 studovat problematiku s názvem Mezinárodní obchod ve státech SNS,“ řekla Petra Gavendová, obchodní ředitelka Vysoké školy podnikání v Ostravě.

Sdružení také jedná o zcela konkrétních formách pomoci, „Například jsme se sešli s ředitelem zastoupení ministerstva průmyslu a obchodu v Kazachstánu Antonínem Marčíkem. S ním jsme se dohodli na pomoci při pořádání Kazašského byznys dne, který by měl proběhnout v říjnu letošního roku s cílem přiblížit možnosti navázání obchodních kontaktů s kazašskými podniky,“ upřesnil Radúz Mácha s tím, že zájem českých firem z regionu o export na východ je velký.  Podnikatelům především schází dostatek informací a dobré kontakty. „Potřebují rovněž minimalizovat administrativní bariéry jako je toho času naprosto nepružná vízová politika z české strany s Kazachstánem či zdlouhavé celní procedury při obchodování se zeměmi SNS. Tyto překážky někdy doslova odrazují například Kazachy s našimi podniky obchodovat,“ řekl Radúz Mácha.

S tím souhlasí představitelé firem, které již se zeměmi SNS obchodují. „Kvůli celním problémům trvá vývoz našich výrobků déle do Ruska než například do Kanady,“ přiznal Michal Seltenreich ředitel společnosti Borcad na mezinárodní konferenci Ruský byznys den, kterou organizoval honorární konzulát Ruské federace v Ostravě a na které se jako partner podílelo rovněž Sdružení pro rozvoj MSK. Akce proběhla v Ostravě 26. června.

Podle prezidenta Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Jana Skipaly současná tak výrazná orientace české ekonomiky na západní evropské trhy není dobrá. „Naopak dynamické a perspektivní trhy, na které se nyní zaměřujeme, jsou ty východní. Například Kazachstán patří v tomto směru mezi takzvané štiky,“ uvedl Jan Skipala s tím, že export českých firem z regionu do Kazachstánu se slibně rozvíjí. „Například loni tam stavěla ostravská firma Merko betonárnu, letos jsou v plánu ještě dva velké projekty, je to stavba koželužny a závodu na výrobu děrovaných cihel. V nejbližší době také začne jedna z našich členských firem montovat závod poblíž Karakandy. Tyto zakázky budou realizovat firmy z Moravy a Slezska,“ dodal Jan Skipala.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová,
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
gsm: +420 606 127 049,
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: