PŘEDSTAVITELÉ KRAJE, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY A SDRUŽENÍ SE DOHODLI NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

PŘEDSTAVITELÉ KRAJE, HOSPODÁŘSKÉ KOMORY A SDRUŽENÍ SE DOHODLI NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI

05.06.2013

Spolupráce Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bude dále pokračovat a rozvíjet se. Dohodli se na tom představitelé tří zmíněných subjektů a podepsali 5. června 2013 Memorandum o spolupráci, které má pomoci k dalšímu rozvoji kraje.

„Nacházíme se ve velmi složitém období, které vyžaduje soudržnost. Velká část práce se udělala, ale ještě větší část náš čeká,“ řekl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák přiznal, že kraj se v současné době nenachází v dobré kondici. „Je nutné, abychom společně formulovali konkrétní potřeby regionu a návrhy řešení. Nikdo jiný to za nás neudělá,“ dodal.

Signatáři memoranda se zavázali, že budou konstruktivně spolupracovat a koordinovat svou činnost v oblastech celkového regionálního rozvoje tak, aby to vedlo k prosperitě kraje. „Hlavními oblastmi spolupráce bude zlepšování investičního, podnikatelského prostředí a pozitivního vnímání kraje, podpora zaměstnanosti zejména prostřednictvím Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a také další rozvoj dopravní infrastruktury, logistiky a dopravních systémů,“ stojí mimo jiné v dohodě. Kraj, komora a sdružení chtějí společně řešit rovněž problematiku energetického a surovinového zabezpečení, nakládání s odpady, dále revitalizační projekty, problematiku brownfields i zlepšování životního prostředí, především ovzduší. Společně také budou podporovat vědu, výzkum, inovace a odborné i učňovské školství.

Partneři se rovněž dohodli, že budou koordinovat aktivity při čerpání finančních prostředků z evropských fondů v dalším programovém období a spolupracovat při tvorbě strategických dokumentů a to například tak, že zástupci komory a sdružení budou přizváni do skupin a týmů, které řeší rozvojové projekty. Budou se vzájemně informovat a budou koordinovat odborná jednání, pořádání konferencí, seminářů či výstav. Budou také spolupracovat při organizování zahraničních návštěv či misí. „Jedním z konkrétních kroků spolupráce bude příprava materiálu s návrhem opatření a požadavků na zlepšení hospodářské situace v regionu, který předložíme centrálním orgánům,“ uzavřel předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK Jan Březina.

Výsledky spolupráce každoročně zhodnotí členové na valné hromadě komory a shromáždění členů sdružení.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj MSK

Petra Špornová
tisková mluvčí MSK

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: