PODNIKATELÉ PŘEDALI HEJTMANOVI SYMBOLICKOU VLÁDU NAD KRAJEM

PODNIKATELÉ PŘEDALI HEJTMANOVI SYMBOLICKOU VLÁDU NAD KRAJEM

29.03.2013

Spolupráce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Moravskoslezského kraje by se měla ještě prohloubit. Deklaroval to hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák na zasedání Shromáždění členů Sdružení, které je nejvyšším orgánem tohoto uskupení. Tam také podnikatelé předali hejtmanovi hornický kahan a valašku z třinecké oceli, aby se symbolicky ujal vlády nad krajem. „Je to na vybojování dobré cesty pro náš kraj,“ uvedl prezident Sdružení pro rozvoj MSK Pavel Bartoš, když předával hejtmanovi valašku. Hornický kahan dostal hejtman od viceprezidenta Sdružení a předsedy představenstva společnosti OKD Jána Fabiana jako symbol naděje, ohně a budoucnosti.

„Děkuji, budu je asi potřebovat. Mou ambicí je dostat region z posledních míst, kdy je centrálními orgány opomíjen, pokud jde o přísun finančních prostředků, přestože je třetím největším podílníkem HDP v Česku, alespoň do středu tabulky,“ řekl Miroslav Novák s tím, že jediná cesta, jak toho dosáhnout, je, že budou všichni v kraji táhnout za jeden provoz. Hejtman se se členy Sdružení také shodnul, že k hlavním cílům dalšího rozvoje kraje patří zvýšení účinnosti vědy, výzkumu a odborného vzdělávání a zlepšení spolupráce v rámci příhraničních euroregionů, včetně zlepšování pozitivního vnímání Moravskoslezského kraje, dále také dobudování základní páteřní dopravní sítě regionu, zejména kapacitního napojení na Slovensko, či snižování znečištění ovzduší, také jeho energetická a surovinová soběstačnost. „Nečeká nás lehký úkol, věřím, že se nám to ale společně podaří,“ dodal Pavel Bartoš.

Právě připravovaná aktualizace Dohody o spolupráci Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK s Moravskoslezským krajem má pomoci k dosažení dlouhodobých cílů a při řešení problémů, které region má. „Dohoda o spolupráci se připravuje, upřesňují se jednotlivé body. Podepsat bychom ji měli v červnu letošního roku,“ uvedla generální ředitelka Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Kateřina Huvarová.

„Pět až deset cílů, které si vytýčíme a budeme za ně bojovat, může posunout region dál,“ řekl hejtman Miroslav Novák. Kraj, Sdružení a hospodářská komora chtějí dále konstruktivně spolupracovat a koordinovat svou činnost v oblastech celkového regionálního rozvoje, podpory podnikání či v oblasti partnerství. Signatáři chtějí spolupracovat například při tvorbě strategických dokumentů a to tak, že zástupci Sdružení i komory budou přizváni do skupin a týmů, které řeší rozvojové projekty, dokumenty pro příští plánovací období 2014-2020, či tvorbu nových zákonů. Signatáři dohody se chtějí rovněž vzájemně informovat a koordinovat odborná jednání v rámci regionální tripartity, Paktu zaměstnanosti či ESÚS Tritia, dále pořádání konferencí, seminářů či výstav. Chtějí také spolupracovat při organizování zahraničních návštěv či misí a podobně.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: