MINISTR DOPRAVY PŘIJEDE NA TRANSPORT

MINISTR DOPRAVY PŘIJEDE NA TRANSPORT

01.11.2013

Ministr dopravy ČR v demisi Zdeněk Žák přijede na konferenci Transport, kde podepíše společně s představiteli Moravskoslezského kraje, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Memorandum o spolupráci při řešení rozvoje železniční infrastruktury v kraji.

K dalším probíraným tématům konference Transport, kterou v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava pořádá 5. - 6. listopadu 2013 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, budou patřit priority dopravní infrastruktury regionu a spolupráce při jejich řešení s okolními příhraničními kraji na Slovensku a v Polsku v rámci ESÚS TRITIA, dále to budou témata týkající se vodní a letecké dopravy či spolupráce zemí na dopravní ose Balt - Jandran.

„Konference TRANSPORT je důležitou mezinárodní akcí, na které se scházejí představitelé ministerstev z Česka, Slovenska, Polska, Rakouska a řada odborníků na dopravu a logistiku z Evropy. Je to také místo, kde se koordinují regionální priority Moravskoslezského kraje v rámci České republiky i EU," popsala význam konference generální ředitelka Sdružení pro rozvoj MSK Kateřina Huvarová.

Například představitelé Opolského a Slezského vojvodství, Žilinského samosprávního kraje a Moravskoslezského kraje i zástupci hospodářských komor a sdružení z výše jmenovaných regionů se budou na konferenci vzájemně informovat o stavu přípravy a realizace významných komunikací a železnic v jednotlivých krajích, které vytvořily ESÚS TRITIA. Budou také hledat řešení problémů, které jednotlivé regiony v oblasti dopravy a infrastruktury mají. „Spolupráce při budování dopravní infrastruktury je významným faktorem pro další rozvoj uvedeného území," vysvětlil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MSK.

O spolupráci se bude hovořit také v oblasti vodních cest, kdy se bude jednat především o kanálu ODRA-DUNAJ-LABE a napojení Moravskoslezského kraje na vodní cesty. Pozornost bude věnována také Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, které zatím neplní všeobecné očekávání v rozvoji Moravskoslezského kraje.

Dalším tématem konference TRANSPORT je spolupráce v rámci evropského dopravního koridoru Balt - Jadran, který prochází Moravskoslezským krajem. Vybrané instituce z pěti zemí podél dopravního koridoru od Baltského moře po Jadran společně vytvořily projekt BATCo, kterého se Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje účastnilo jako jediný zástupce z Česka.

Konference TRANSPORT se letos koná již posedmnácté. Mezi významnými hosty nebudou chybět také představitelé Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje i zástupci krajů dalších, představitelé statutárního města Ostravy. Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj a statutární město Ostrava finančně podpořily konferenci ze svých rozpočtů.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: