Konference Stop odlivu pracovníků z kraje hledala řešení, jak zastavit odchod obyvatel z regionu

03.02.2017

Za deset let odešlo z Moravskoslezského kraje více než 37 tisíc lidí, což je nejvíce ze všech krajů v zemi. V současnosti tento stav začíná ohrožovat restrukturalizaci a rozvoj regionu.

O tom, jak tento trend zastavit a zvrátit, diskutovali a hledali východiska a řešení představitelé kraje, měst, obcí, škol i firem na konferenci Stop odlivů pracovníků Moravskoslezského kraje, kterou 2. 2. 2017 organizovalo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a kancelář vládního zmocněnce pro MSK, ÚK a KVK.

„Mnohé z příčin, proč lidé odcházejí jinam, by mohla pomoci kraji řešit vláda, ale nedělá to. Proč v regionu nevznikají instituce s celostátní působností jako v Praze či Brně? Právě taková dobře placená kvalifikován místa region potřebuje,“ řekl prezident Sdružení Pavel Bartoš. Připomněl také, že v Česku je stále rozdílná ekonomická úroveň jednotlivých krajů a dokonce i jejich dílčích regionů. Moravskoslezský kraj se nachází na chvostu mezi kraji v zemi. „Tato myšlenka je jednou ze základních principů Evropské unie. Dotační prostředky EU měly z velké části sloužit právě k tomuto účelu. Statistické údaje ukazují, že tento záměr nebyl centrálními orgány v Česku naplněn a stav se nezměnil,“ uvedl Pavel Bartoš.

Vyrovnání ekonomické úrovně krajů je také cílem Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. „Podařilo se nám přesvědčit vládu, že je potřeba nastartovat rozvoj strukturálně postižených regionů. Vládou v lednu schválený Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje obsahuje návrh postupu, jak těmto regionům pomoci zlepšit hospodářskou i sociální situaci. To by mělo zároveň pomoci zabránit jejich vylidňování, ale nebude to hned. Pracujeme teď na sběru konkrétních projektů," uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK. Akční plány předloží vládě ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s týmem vládního zmocněnce v květnu 2017.

Co region dále potřebuje, aby se nepříznivý trend odlivu zejména mladých lidí z kraje zastavil a naopak aby obyvatelé měli důvod v regionu zůstat? Přestože se o problému technicky vzdělaných lidí mluví už dost dlouho, účastníci konference se znovu shodli, že je nutné systematicky podpořit technické vzdělávání, ale i další obory ve spolupráci se zaměstnavateli a s ohledem na jejich využitelnost v praxi. Dalším důležitým faktorem je také využití nejen pozitivních zkušeností, ale i úspěšných osvědčených projektů v kraji. V neposlední řadě pak je nutné budovat vztah obyvatel, firem i podniků k lokalitě a místu, kde žijí a podnikají. „Je to běh na dlouhou trať, ale vyplácí se to,“ řekl starosta Bruntálu Petr Rys s tím, že například pro příchod podnikatelů a investorů na Bruntálsko je také limitující jeho dopravní dostupnost.

Zástupci podniků a firem přiznali, že je dnes velmi těžké udržet si dobré a kvalitní zaměstnance. „Snažíme se je motivovat nejen dobrým finančním ohodnocením, ale řadou dalších benefitů a sociálních programů, které umožňují lépe skloubit rodinný a pracovní život,“ uvedl Petr Kulík ze společnosti Brose CZ s tím, že například ve firmě funguje Brose Kids Club - výchovně vzdělávací zařízení pro děti již od jednoho roku.

Z diskuse personálních ředitelů firem také vyplynulo jednoznačně, že chybí kvalifikovaná pracovní síla především v oblasti technických oborů a zaměstnavatelé velmi silně vnímají strukturální problém na všech úrovních školství, které nereflektuje na dlouhodobé trendy ve struktuře nabídky pracovních míst. Považují to za klíčový problém, který brzdí rozvoj regionu z pohledu zde působících firem i potenciálních investorů. Jeho vyřešení je zásadní. Firmy dále uvedly, že by společně s krajem měly dále pracovat na marketingu technických oborů a zintenzívnit povědomí mezi rodiči o uplatnění jejich dětí (technické kroužky, diagnostika předpokladů pro budoucí povolání, větší propojení výchovných poradců na praxi, apod.). „Firmy kvitují snahu Moravskoslezského kraje o zlepšení situace, což dokazuje i tato konference, stejně jako intenzívní podpora nově jmenovaného hejtmana i celého týmu. Také se shodly, že je nutné dále pracovat na zlepšování image Moravskoslezského kraje, aby byl schopen přitáhnout zájemce o práci i z jiných regionů,“ shrnula Veronika Muroňová, vedoucí HR Business Partnerů, ArcelorMittal Ostrava.

 

Zpracovaly: 

Karin Pelikánová, mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Jana Dronská, tisková mluvčí zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK       

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: