Konference Odpady 21 v Ostravě již pošestnácté

Konference Odpady 21 v Ostravě již pošestnácté

03.05.2016

Jak budou vypadat plány odpadového hospodářství v Moravskoslezském kraji a ostatních krajích i městech a obcích České republiky či jak řešit odpadového hospodářství jako součást infrastrukturních SMART systémů obcí a měst, o těchto a mnoha jiných tématech z oblasti odpadového hospodářství přijedou do Ostravy na šestnáctý ročník konference Odpady 21 – Odpadové hospodářství středoevropských zemí - diskutovat odborníci na odpady, podnikatelé, zástupci měst i obcí, univerzit a dalších institucí. Odbornou konferenci pořádá 20. – 21. dubna letošního roku v Clarion Congress Hotelu Ostrava Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE Ostrava ve spolupráci s dalšími partnery.

„Šestnáctý ročník konference naváže na tematické okruhy předchozích ročníků, které se týkaly především energetického využívání komunálního odpadu. Letos se budeme konkrétně věnovat plánům odpadového hospodářství krajů a měst a obcí, které věřím, že povedou k dlouhodobému a udržitelnému řešení nakládání s odpady. V druhé polovině programu se potom podíváme na odpadové hospodářství jako na součást infrastrukturních SMART systémů města a obcí,“ uvedl Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a generální ředitel FITE, který na konferenci vystoupí s příspěvkem implementace pojmu SMART do odpadového hospodářství. V rámci konference Odpady 21 každoročně probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům jako je Plán odpadového hospodářství České republiky či Státní surovinová a energetická koncepce a další, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinového zdroje a jako částečné náhrady za neobnovitelné zdroje.

V programu letošního ročníku konference zazní také například příspěvek Jaromíra Manharta, ředitele odboru odpadů z ministerstva životního prostředí, k plánům odpadového hospodářství krajů. Barbora Tomčalová ze Svazu měst a obcí vystoupí s tématem implementace plánů odpadového hospodářství krajů do plánů odpadového hospodářství obcí. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje na roky 2016 – 2026 představí Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, bude hovořit o kraji jako o SMART regionu, starostka Třince Věra Palkovská zase v souvislosti s odpady o chytrém městě jakou součástí chytrého regionu. Chytrá řešení v energetice s možnými přesahy do odpadového hospodářství představí Dagmar Juchelková z VŠB- TU Ostrava. Vizi cirkulární ekonomiky a její dopady na odpadové hospodářství nastíní Jan Maršák z ministerstva životního prostředí.

Konference Odpady 21 je pořádána od roku 2001 a je dlouhodobě zaměřena na energetické využívání odpadů, zejména komunálního odpadu. Od roku 2012 patří konference Odpady 21 do cyklu Odpadové dny. Součástí letošního ročníku konference bude rovněž exkurze do Dolu Jeremenko v Ostravě, kde bude prohlídka prototypu přečerpávací vodní elektrárny. Konferenci podpoří ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava.

 

 

Zdroj: 

Mgr. Karin Pelikánová

mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: