Konference IFO - Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, přesto nemají podporu jako velké firmy

Konference IFO - Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, přesto nemají podporu jako velké firmy

22.10.2015

Nekvalitní a nestabilní legislativa, nesmyslná a protichůdná opatření a regulace, nekvalitní politická rozhodnutí, nemotivující dotační politika či nerovná podmínky v podnikání ve vztahu například k velkým společnostem – to jsou hlavní bariéry, na které narážejí při svém rozvoji a růstu malé a střední firmy.

Shodli se na tom jejich vlastníci a představitelé na konferenci Investment & Business Forum" 2015 (IFO), která se 22. října konala v areálu Dolu Hlubina a pořádalo ji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

„Investiční fórum jsme letos zaměřili na cílovou skupinu malých a středních firem a pojali jej jako setkání podnikatelů tohoto segmentu, tedy skupiny, o jejímž významu a roli bylo ve struktuře české ekonomiky již hodně popsáno a slovně deklarováno, avšak už méně z pohledu žádoucí podpory skutečně uděláno,“ vysvětlil ředitel Sdružení Radúz Mácha.

Malé a střední firmy jsou významným tvůrcem pracovních míst a také se zásadně podílejí na tvorbě HDP. „Malé a střední firmy jsou páteří české ekonomiky, přesto jejich počet klesá, přitom zaměstnávají více než šedesát procent pracujících,“ uvedl člen představenstva Asociace malých a středních podniků Libor Musil. Na rozdíl od velkých zahraničních investorů, kteří do Česka přicházejí za investičními pobídkami, především za daňovými prázdninami a dotovanými pracovními místy, se malým a středním firmám o takové pomoci státu může jen zdát. „ Například jedno pracovní místo v továrně společností Nexen vyjde na miliony korun,“ doplnil Libor Musil. Malí a střední podnikatelé očekávají, že jim stát nebude alespoň podnikání komplikovat.„Přál bych si, aby v naší zemi zůstala alespoň část ze stovek miliard korun, které každoročně odtečou do zahraničí, a abychom je použili na posílení konkurenceschopnosti malých a středních firem. Ale pro začátek by stačilo, kdybychom dokázali snížit byrokracii. O tom se mluví už dlouho, ale nikdo nemá odvahu rozhodnout, že se počet úředníků sníží například o 20 %, naopak úředníků přibývá a vznikají další nesmyslné povinnosti pro podnikatele,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. „Potřebujeme jednoduché a přehledné zákony, které budou platit alespoň deset let, pomoc úřadů, nikoli jejich neustálé a mnohdy nesmyslné kontroly,“ řekl Gustav Kotajny, jednatel společnosti KOMA.

Další zásadní problémy, které mají malé a střední firmy a o kterých se na konferenci hovořilo, mapuje materiál, který rovněž navrhuje koncepční a systémové řešení a připravil ho prezident Sdružení Pavel Bartoš společně s vládním zmocněncem Jiřím Ciencialou a předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Janem Březinou. „Pojmenovali jsme čtrnáct konkrétních okruhů hlavních problémů, jejichž vyřešení by významným způsobem zlepšilo obecnou konkurenceschopnost malých a středních firem,“ řekl Pavel Bartoš. Mezi zásadní témata například patří prevence firem proti úpadku s cílem zachovat cenná pracovní místa. „Dále je to problém plateb DPH, kdy při prodlužování lhůt splatnosti na 90, 120 i více dnů mnohdy malé a střední podniky „levně financují“ své velké odběratele, protože musí platit DPH státu do dvacátého dne následujícího měsíce, zatímco velký podnik si nárokuje prakticky okamžitý odpočet DPH, ale platbu provádí až k termínu splatnosti. Problémem je rovněž rozvazování pracovního poměru s lidmi odcházejícími do důchodu, kteří mají zákonný nárok na odstupné,“ uvedl prezident Sdružení. V praxi to znamená, že tito lidé zůstávají v pracovním procesu do doby, než se sami rozhodnou odejít do důchodu, to mnohdy blokuje zaměstnávání mladých. Stávající nastavení kurzarbeitu je pro malé a střední firmy prakticky nepoužitelné. Schází regionální poradenství v oblasti výzkumu a vývoje a v dotačních programech. Některé další problémy souvisí s hospodářsky problémovými regiony. „Přitom navrhovaná opatření, která by popsané problémy řešila, jsou zcela konkrétní, poměrně snadno realizovatelná a většinou nevyžadují financování ze státního rozpočtu, nebo jsou dopady na něj minimální,“ dodal Pavel Bartoš.

Podnikatelé si na konferenci mohli v dopoledním bloku vyslechnout odborné přednášky, které byly věnovány aktuálním formám podpory investic malých a středních firem, dostupnosti financí a možnostem čerpání fondů EU či spolupráci malých a středních podniků s vysokými a středními školami, a hovořil k nim například Marián Piecha z ministerstva průmyslu a obchodu či Lada Kratochvílová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu.

V krátkých prezentacích také zazněly inspirativní podnikatelské příběhy z regionu, jako například firem BALMETO CZ, BORCAD cz, MARLENKA international či Pivovar koníček. V odpoledním bloku potom proběhly čtyři diskusní panely, které vycházely z tematických okruhů dopoledního bloku. Setkání podnikatelů ukončila vzájemná dvojstranná jednání jednotlivých účastníků.

Zdroj: 

Mgr. Karin Pelikánová

mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

gsm: +420 606 127 049

e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: