INVESTIČNÍ FÓRUM: DALŠÍ ROZVOJ REGIONU ZÁVISÍ NA INVESTICÍCH I ÚSPĚŠNÉ RESTRUKTURALIZACI

INVESTIČNÍ FÓRUM: DALŠÍ ROZVOJ REGIONU ZÁVISÍ NA INVESTICÍCH I ÚSPĚŠNÉ RESTRUKTURALIZACI

02.10.2013

Investice jsou nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje Moravskoslezského kraje. Shodli se účastníci mezinárodní konference „Investment & Business Forum" 2013 (IFO), kterou dnes pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v Mamaison Business and Conference Hotel Imperial Ostrava za účasti prezidenta ČR Miloše Zemana, premiéra ČR v demisi Jiřího Rusnoka a ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Ciencialy. Budoucnost regionu také ovlivní úspěšné strukturální změny v hospodářství a zaměstnanosti, které kraj čekají.

„Jako jeden ze základních nástrojů hospodářské transformace regionu vidím dobře zpracovanou „Hospodářskou strategii Moravskoslezského kraje“, která musí vycházet ze současného stavu, který bude stabilizován, modernizován a inovován a postupně bude prorůstat s novými a moderními odvětvími. Doprovodným procesem musí být kvalitní technické vzdělání na všech stupních a spolupráce soukromého a veřejného sektoru ve vědě, výzkumu a inovacích,“ uvedl na konferenci IFO Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a viceprezident Hospodářské komory ČR. Řekl, že současná velmi nepříznivá hospodářská situace v Moravskoslezském kraji má obecnější a dlouhodobější rozměr a také velmi urgentní a krátkodobé aspekty.

„Hospodářská recese zasáhla kraj velmi citelně. Největší problémy se vyskytly v hornictví a v hutním podniku Evraz a částečně i v ArcelorMittal. Chronicky špatná situace je i v celém stavebnictví. Problémy dopadají prakticky na celý podnikatelský sektor propojený s hornictvím, hutnictvím a stavebnictvím,“ řekl Pavel Bartoš s tím, že krátkodobým východiskem z krize je v tuto chvíli zajistit lidem v kraji práci. O region se zajímá několik investorů, kteří jednají s krajem a dalšími institucemi. „Ve hře jsou stovky nových pracovních míst,“ dodal Pavel Bartoš. „Nečekejte ale, že prozradíme, o které investory jde. V této chvíli nebudeme zveřejňovat žádné detaily, protože by žádný investor nakonec nemusel být,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala. Premiér Jiří Rusnok potvrdil, že vláda dělá vše pro to, aby kraji pomohla. „Musí však jít o smysluplnou pomoc, která nabídne dlouhodobě udržitelná řešení,“ uvedl premiér s tím, že region má obrovský potenciál.

Kraj chce podpořit investice do regionu mimo jiné také vybudováním další strategické průmyslové zóny. „Naší motivací je vybudovat další úspěšnou a konkurenceschopnou rozvojovou lokalitu, protože pozitivním příkladem byla pro nás strategická průmyslová zóna Nošovice. Studie, kterou si Moravskoslezský kraj nechal zpracovat a která zhodnotila dopady nošovické průmyslové zóny na region, prokázala mnoho pozitivních vlivů na ekonomiku kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Vznik zóny podle zmíněné studie vedl například ke snížení míry nezaměstnanosti v České republice o 0,3 procenta, což je zhruba o 1,7 procenta v Moravskoslezském kraji.

V kraji jsou průmyslové zóny obsazeny ze 74 procent.  „Z tohoto důvodu se snažíme připravit další,“ řekl Ivan Strachoň, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, s tím, že kraj především podporuje obnovu brownfieldů. „Na revitalizaci těchto území ve vlastnictví obcí jsme od roku 2005 investovali přes deset milionů korun. Jedním z největších projektů revitalizovaného území bude průmyslová zóna Nad Barborou na Karvinsku,“ uvedl Ivan Strachoň. Svou rozlohou přibližně 100 ha je zóna největší brownfield v kraji. „Pro investory bude z celkové plochy určeno zhruba 70 ha, přičemž zbývajících 30 ha bude využito na nezbytnou infrastrukturu a kompenzační opatření,“ řekl náměstek hejtmana.

Hlavní výhody nové zóny vidí kraj v jejím umístění, leží na Karvinsku, kde je vysoká nezaměstnanost, dále pak v dostupnosti navazující dopravní infrastruktury, možnosti napojení na železniční síť, či v neposlední řadě v celistvosti území z pohledu vlastnických práv. „V příštím roce bychom měli zahájit výkupy pozemků, poté začneme budovat potřebnou technickou a dopravní infrastrukturu,“ popsal náměstek hejtmana. Celkové náklady na výkupy pozemků a přípravu zóny by se měly podle odhadů kraje vyšplhat na 1,1 miliardy korun. Z toho kraj počítá, že pětasedmdesát procent pokryje státní dotace, zbytek půjde z jeho rozpočtu. „Pokud vše půjde podle plánu, první plochy by mohly být připraveny pro investory již v roce 2015,“ upřesnil Ivan Strachoň.

Mezinárodní konference „Investment & Business Forum" 2013 (IFO) se letos koná již počtrnácté. Kromě prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy vlády v demisi Jiřího Rusnoka, ministra průmyslu a obchodu v demisi Jiřího Ciencialy, na konferenci, jejímiž hlavními body programu jsou perspektivy dalšího hospodářského rozvoje regionu a investiční příležitosti, vystoupí také představitelé kraje, města Ostravy, zástupci investorů, Czechinvestu, Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a významní představitelé podnikatelské reprezentace kraje. Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava finančně podpořily konferenci ze svých rozpočtů, stejně jako řada podnikatelských subjektů.

 

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: