IFO 2014: Tři průmyslové zóny by mohly být v kraji pro investory zvýhodněny

IFO 2014: Tři průmyslové zóny by mohly být v kraji pro investory zvýhodněny

09.10.2014

Investice v Moravskoslezském kraji sice rostou, přesto to je pro region, kde se očekává v důsledku strukturálních změn zrušení tisíců pracovních míst, stále málo. Kraj potřebuje podpořit investice, ale i export místních firem.

Právě tato dvě témata patří k hlavním bodům jednání mezinárodní konference „Investment & Business Forum" 2014 (IFO), kterou dnes pořádá Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v hotelu Mamaison Business and Conference Hotel Imperial Ostrava.

Tři průmyslové zóny v kraji by mohly být zvýhodněny, to znamená pro investory atraktivnější. Vyplývá to z informací, o kterých hovoří na konferenci IFO představitelé CzechInvestu. „Institut Zvýhodněných průmyslových zón obsahuje návrh zákona o investičních pobídkách, který čeká na projednání v parlamentu. O tom, která zóna konkrétně bude v tomto režimu, by měla na základě návrhu ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu rozhodovat Vláda ČR svým usnesením,“ uvedla mluvčí agentury CzechInvest Petra Menclová s tím, že by se to mohlo v kraji týkat až tří průmyslových zón. „Obecně by tento režim měl být především pro zóny, do kterých již stát zainvestoval své prostředky,
a které nejsou z větší části obsazeny,“ dodala mluvčí.

Tento krok by měl motivovat příchod dalších investorů do kraje, jejichž počet začal po letech znovu stoupat. Zatímco za celý minulý rok nedosáhl objem investic zprostředkovaných agenturou CzechInvest v Moravskoslezském kraji ani deseti miliard korun, jen v prvních pololetí letošního roku to už bylo téměř třináct miliard korun, to je druhý nejvyšší objem investic v zemi po Ústeckém kraji. V regionu se za šest měsíců roku 2014 rozhodlo rozšířit svou výrobu či se nově usadit devatenáct firem, které zde chtějí vytvořit celkem 2 721 nových pracovních míst.

Region nová místa nutně potřebuje. „Je nezbytné se připravit na očekávané zrušení tisíců pracovních míst v hornictví a zřejmě i v hutnictví. Musíme proto vytvořit podmínky pro vznik nových míst,“ zdůraznil Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s tím, že je především potřeba podpořit vznik atraktivních pracovních míst, například v oblasti vědy a výzkumu. „To vše je nutné nejen pro stabilizaci obyvatel v regionu, ale i udržení a příchod mladých kvalifikovaných lidí,“ vysvětlil Pavel Bartoš s tím, že například letos již odešlo z kraje více než dva tisíce lidí.

Přestože kraj obsazuje první příčky v zemi v počtu lidí bez práce, zaměstnavatelům mnohdy chybí potřebná pracovní síla, především to jsou technicky vzdělaní lidé. Právě také toto téma je jedním, o kterém dnes hovoří účastníci konference IFO. „Základem musí být vzdělávání, se kterým je zaměstnanost provázána. Bohužel jsme si zrušili dobře fungující školský systém, zejména technické vzdělávání, a teď se velmi pracně k tomu vracíme. Věřím ale, že se blýská na lepší časy. Vláda už si potřebnost uskutečnit zásadní změny uvědomuje a připojila se k výzvě Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vyhlásil rok 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání,“ uvedl vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala.

Kraj připravuje strategickou průmyslovou zónu v Karviné v lokalitě Nad Barborou. Svou rozlohou přibližně 100 ha je zóna největší brownfield v kraji. Pro investory bude z celkové plochy určeno zhruba 70 ha. Celkové náklady na výkupy pozemků a přípravu zóny by se měly vyšplhat na 1,1 miliardy korun. Z toho pětasedmdesát procent má pokrýt státní dotace, zbytek má jít z krajského rozpočtu. Kraj nyní čeká na stanovisko agentury CzechInvest, která bude rozhodovat o poskytnutí dotace a vyžádala si dodatečný geologický průzkum lokality. „V současné době je průzkum hotový a posuzuje ho poskytovatel dotace – ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest. Průzkum neshledal žádná rizika, která by negativně ovlivnila budoucí realizaci projektu. Současně probíhá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění technických a dopravních staveb nezbytných pro příchod investorů,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Je přesvědčen o tom, že tato zóna pomůže velmi výrazně snížit nezaměstnanost v regionu. „Vytvoření pracovních příležitosti v této lokalitě je šancí, jak alespoň částečně řešit hrozící sociální problém. Věřím, že se nám vzhledem k řadě výhod, které „Barbora“ nabízí - což je například dostupnost navazující dopravní infrastruktury, možnosti napojení na železniční síť
i celistvosti území z pohledu vlastnických práv, pomůže přivést do průmyslové zóny i tak velké investory, jakými byl například v minulosti Hyundai,“ míní Miroslav Novák.

Podpořit potřebují ale také firmy v kraji, které chtějí proniknout na zahraniční trhy. „Proto jsme například včera organizovali v rámci doprovodného programu konference IFO 2014 Business Day Kazachstánu, který byl prioritně určen těm, kteří chtějí spolupracovat s hospodářskými subjekty v Kazachstánu,“ uvedl ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Radúz Mácha s tím, že Kazachstán má zájem také o spolupráci v rámci regionálních vztahů. Stejně tak dnes probíhá v rámci konference Česko-ruské setkání podnikatelů formou takzvaného kulatého stolu. „Cílem akce je pomoci podnikatelům vytvářet vazby mezi regiony a využít jich ve vzájemně výhodné obchodní spolupráci,“ řekl Radúz Mácha. V rámci podnikatelského fóra mají dnes rovněž podnikatelé a firmy možnost individuálně konzultovat své požadavky a otázky s oborovými specialisty agentury na podporu exportu CzechTrade.  K doprovodným akcím konference IFO patřil také Kulatý stůl Moravskoslezského a Ústeckého kraje, který 7. října 2014 zorganizoval vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala.

Konference IFO probíhá letos již popatnácté a je finančně podpořena z rozpočtů Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy. Hlavním partnerem akce je agentura CzechInvest a společnost MSA.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová,
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: