TRANSPORT: NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V KRAJI PŮJDE V PŘÍŠTÍM ROCE 5,6 MILIARDY KORUN

TRANSPORT: NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V KRAJI PŮJDE V PŘÍŠTÍM ROCE 5,6 MILIARDY KORUN

07.11.2013

Na stavby, modernizace a opravy silnic a železnic v Moravskoslezském kraji půjde v příštím roce ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR (SFDI) zhruba 5,6 miliardy korun.

Uvedl to na mezinárodní konferenci TRANSPORT, kterou v Ostravě pořádalo 5. - 6. listopadu 2013 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, ředitel SFDI Tomáš Čoček.

Z celkové částky 5,6 miliardy korun plánovaného rozpočtu SFDI, které jsou určené pro Moravskoslezský kraj, bude financováno 23 staveb. Například bude pokračovat optimalizace železniční trati státní hranice se Slovenskem - Mosty u Jablunkova-Bystřice nad Olší, na ni je v rozpočtu v příštím roce vyčleněna částka 398 milionů korun, na optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice je připraveno 539 milionů korun. U silničních staveb jsou například 1,4 miliardy korun určeny na úsek Mokré Lazce-hranice okresů Ostrava a Opava, na úsek Prodloužená Rudná se počítá s částkou 975 milionů korun. „Pozitivní dopad na kraj mohou mít také stavby, které se budují v sousedních regionech,“ řekl ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček.

Na některé projekty, které jsou připravené, zejména v západní části silnice I/11 – I/57, ale stále chybějí peníze. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 proto prosazuje zařazení silničního a železničního spojení v západní části Moravskoslezského kraje, úsek silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi a úsek železnice Ostrava-Opava-Krnov-Glucholazy, do globální sítě TEN-T, což by mohlo pomoci najít dostatek finančních prostředků na jejich dostavbu. „Je to naprosto nezbytné. Například Osoblažsko či Krnovsko jsou postiženy katastrofální mírou nezaměstnanosti, přitom kvalitní přeshraniční infrastruktura v takto postiženém území může do budoucna vytvořit podmínky pro vstup nových investorů, vytvoření nových pracovních míst a učinit ho dopravně dostupnějším, a tím i atraktivnějším,“ uvedla na konferenci TRANSPORT Pavla Brady, náměstkyně opavského primátora.

Na konferenci TRANSPORT podepsal také ministr dopravy ČR v demisi Zdeněk Žák společně s představiteli Moravskoslezského kraje, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Memorandum o spolupráci při řešení rozvoje dopravní obslužnosti a železniční infrastruktury v kraji. To by mělo pomoci ke zkvalitnění dopravy na železnici v Moravskoslezském kraji, protože počítá s modernizací a elektrizací řady tratí, s vybudováním nových zastávek a s nasazením nových moderních vlakových souprav. „Všichni zainteresovaní partneři mají zájem na tom, aby se kvalita dopravní obsluhy v kraji neustále zlepšovala. Věřím, že memorandum přispěje ke zvýšení podílu kolejové dopravy, která je jak hospodárná, tak bezpečná a šetrná k životnímu prostředí,“ řekl ministr Zdeněk Žák.

Kromě regionálních dopravních priorit a spolupráce při jejich řešení s okolními příhraničními kraji na Slovensku a v Polsku v rámci ESÚS TRITIA a tématu železniční doprava se konference TRANSPORT věnovala také vodní dopravě, především problematice kanálu DUNAJ-ODRA-LABE a napojení Moravskoslezského kraje na vodní cesty.

Na závěr účastníci konference vyzvali všechny zodpovědné instituce k urychlenému dobudování staveb významných silničních komunikací a železnic „Slezského kříže“, ve směru západ-východ v Moravskoslezském kraji, zejména komunikace I/11 a I/57, dále zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Opole do globální sítě TEN-T. Požadují také zahájení společných česko-polských příprav na propojení oderské vodní cesty na úseku Koźle-Ostrava jako součást dokončení vodního koridoru DUNAJ-ODRA-LABE, dále chtějí, aby byla zpracována koncepce dopravní obslužnosti a logistiky v rámci euroregionu TRITIA s přesahem na kraje další. „Doporučujeme rovněž urychlení výstavby komunikací D1, R 55 a koridorové spojnice R 49 na území Zlínského kraje, dále dokončení příprav a následnou výstavbu dalšího kapacitního silničního spojení Moravskoslezského kraje ve směru na Prahu, to znamená komunikace R 35, a ve směru na Vídeň komunikace R52,“ stojí v závěrech konference TRANSPORT.

Dvoudenní konference TRANSPORT se letos konala již posedmnácté. Mezi významnými hosty konference nechyběli představitelé Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje i zástupci dalších krajů, či představitelé statutárního města Ostravy. Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Zlínský kraj i Škoda Vagonka a.s. finančně konferenci podpořily.

 

Zdroj:

Karin Pelikánová
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
gsm: +420 606 127 049
e-mail: karinpelikanova@seznam.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: