XXVII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

XXVII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky

08.06.2021

XXVII. Setkání podnikatelů České, Polské a Slovenské republiky se uskuteční dne 1.července 2021 v Ostravě. Jedná se o tradiční setkání zástupců firem, ministerstev, krajů a vojvodství, euroregionů, měst a hospodářských komor.

 

Česko-polská obchodní komora organizuje tuto významnou událost společně s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě. Tato akce se řadí k nejvýznamnějším svého druhu v regionu a je ojedinělou propagací nejen Ostravy, Moravskoslezského kraje, ale i celé České republiky, a to z hlediska rozvoje jak v oblasti podnikatelských aktivit, tak cestovního ruchu a v neposlední řadě kulturně - společenských vztahů mezi všemi účastnickými zeměmi, zejména tedy Českou, Polskou a Slovenskou republikou.

Setkání podnikatelů je akcí s celodenním programem rozděleným do dvou částí.

1.Dopolední konferenční část s diskusními panely bude probíhat v ostravské Nové radnici.Hlavními tématy konference budou:  1.Voda a uhlí, 2.Využití vodních toků (podtéma: Dopravní infrastruktura - Projekt TILC, Vodní cesty; Železniční doprava - Vysokorychlostní tratě; Kontejnerová doprava; Logistická centra a jiné).

2.Odpolední kulturně – společenská část XXVII. Setkání podnikatelů proběhne tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, stálého spolupořadatele akce.

Na organizačním zajištění akce se bude podílet řada institucí podporujících podnikání v příhraničních regionech účastnických zemí, zejména Moravskoslezského kraje, Opolského a Slezského vojvodství a Žilinského samosprávného kraje. Setkání se každoročně účastní přes 200 zástupců z řad podnikatelů, organizací na podporu podnikání, vládních i nevládních institucí, zástupců státní správy i místních samospráv.

 

Katalog s programem

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte na odkazu.

 

Zúčastněným firmám dále nabízíme:

- umístění krátké informace o své firmě v katalogu XXVII. Setkání podnikatelů zdarma

- umístění reklamní tabule firmy v zahradách Generálního konzulátu PR v Ostravě za poplatek 5000,-Kč

- distrubuci propagačních materiálů o Vaší firmě mezi účastníky za poplatek 2000,-Kč

NABÍDKA MARKETINGOVÝCH BALÍČKŮ
(ZLATÝ NEBO STŘÍBRNÝ MARKETINGOVÝ PARTNER)

Věříme, že XXVII. Setkání podnikatelů by mohlo být skvělou příležitostí pro prezentaci Vaší firmy podnikatelům a zástupcům veřejné správy z České republiky, Polska a Slovenska.


V případě dalších dotazů prosím volejte na telefonní číslo: +420 596 612 230.

 

Žaneta Kyjonka

Sekretariát ČPOK

Česko-polská obchodní komora
Janáčkova 10, 702 00 Ostrava

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: