Václav Snášel znovu zvolen rektorem VŠB-TUO

28.04.2021

Členové Akademického senátu VŠB – Technické univerzity Ostrava volili rektora pro funkční období od září 2021 do září 2025. Post nejvyššího představitele univerzity obhájil současný rektor prof. Václav Snášel. „Ve svém druhém funkčním období bych chtěl navázat na předešlou práci, čtyři roky uběhly rychle, pandemie bohužel zastavila některé připravované aktivity a přiměla nás zcela přehodnotit některé postupy. A vidět náš univerzitní kampus bez studentů a s minimem zaměstnanců byl jeden z nejhorších zážitků mého prvního funkčního období. Své největší úkoly vidím v dotažení nového konceptu doktorské školy pro naše mladé vědecké pracovníky a ve strategii SMART And Green District, kterou považuji za stěžejní nejen pro naši univerzitu, ale pro celý kraj,“ uvedl rektor jako hlavní z bodů svého volebního programu. Václav Snášel je jedním z víceprezidentů našeho Sdružení pro rozvoj MSK.

 

Více

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: