Shromáždění členů Sdružení hlasuje elektronicky

05.10.2020

Nouzový stav a následně vyhlášená mimořádná opatření při coronavirové epidemii znemožnila, bohužel, standardní způsob zasedání našeho nejvyššího orgánu - Shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které bylo řádně svoláno nejprve na den 1.4.2020 a poté v náhradním termínu na den 23.9.2020. Přetrvávající
nepříznivá epidemiologická situace nás vede k tomu, abychom při procesu schvalování dokumentů, které, podle platných stanov našeho Sdružení, přísluší Shromáždění členů, postupovali dle zákona č. 191/2020 Sb. K projednání a schválení dokumentů a přijetí rozhodnutí, která jsou v působnosti nejvyššího orgánu našeho Sdružení, tak využijeme v souladu s výše uvedeným zákonem, e-korespondenční metodu per rollam.

Společný dopis prezidenta a ředitele Sdružení s podkladovými materiály byl členským organizacím zaslán 30.9.2020 s požadavkem na hlasování nejpozději do 16.10.2020,
13.00.


 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: