Setkání Strategické pracovní skupiny „Bohatství v lidech“ pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017 - 2023

19.09.2016

15. 9. se uskutečnilo setkání Strategické pracovní skupiny „Bohatství v lidech“ pro přípravu Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017 - 2023, kterého se zúčastnil rovněž zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Předmětem jednání bylo doplnění opatření a aktivit k naplnění strategických cílů a jejich prioritizace.

.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: