Setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti

Setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti

02.07.2018

Na základě úkolu ze zasedání krajské rady hospodářské a sociální dohody se konalo společné setkání pracovní skupiny k problematice zaměstnanosti.

Cílem byla identifikace počtu zaměstnatelných lidí z oficiálního počtu dlouhodobě nezaměstnaných v MS kraji a návrhy možností řešení. Pracovní skupina je sestavena ze všech rozhodujících aktérů na trhu práce v MSK a navržená řešení budou prezentována na jednání krajské tripartity 20. září 2018.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: