Seminář "Zadávání veřejných zakázek v kontextu nové právní úpravy"

20.10.2015

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje ve spolupráci s členskou organizací - advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, s.r.o. pořádají 25. 11. 2015 seminář "Zadávání veřejných zakázek v kontextu nové právní úpravy".

Přednáší:

 • JUDr. Sylvie Sobolová, Ph.D.,
  advokátka a counsel v KŠB specializující se na právo veřejných zakázek, podpor a hospodářské soutěže
 • Mgr. Kateřina Slováčková,
  advokátka v KŠB specializující se na právo veřejných zakázek

 

Program:

Seznámení účastníků semináře s novou právní úpravou zadávání veřejných zakázek, která představuje největší změny v této oblasti za posledních 10 let.

V rámci semináře se účastníci seznámí zejména s novými instituty a pravidly týkajícími se:

 • jednotlivých druhů zadávacích řízení a podmínek jejich použití;
 • způsobilosti a kvalifikace dodavatelů;
 • posuzování a hodnocení nabídek;
 • obrany proti postupu zadavatele;
 • změn smluv na veřejné zakázky;

a to z pohledu jak zadavatelů, tak dodavatelů.


POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: