Sdružení bude spoluorganizátorem 25. setkání podnikatelů ČR a PL

11.03.2019

XXV. Setkání podnikatelů organizované tradičně Česko -polskou obchodní komorou se bude konat
dne 6.06.2019 v Ostravě a bude rozdělené na dvě části:

1.  část konferenční (dopolední)  – proběhne v prostorách Magistrátu města Ostravy 

2. část společenská (odpolední) - proběhne tradičně v zahradách Generálního konzulátu Polské  republiky v Ostravě

 

Témata konferenční části:

 

I. Přednáškový blok:

1.Téma:           „Uhelná platforma a RE:START

2.Téma:           „Vodní koridor Dunaj – Odra - Labe“ (shrnutí závěrů Oderského Fóra ze dne 29.05.2019)

 

II. Přednáškový blok:

Téma: „20 let lámání hranic v byznysu“  

Podtituly:

a)„Best practises“ 

b)„Globální ekonomická situace a její vliv na česko – polskou obchodní sféru; BREXIT – ekonomický dopad“

c) „Prezentace výsledků elektronické ankety Akademie WSB Cieszyn ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava"

 

Snahou bude, aby součástí setkání byl podpis Memoranda nebo Dohody o spolupráci uhelných regionů ČR, PL, SK a DE v rámci Uhelné platformy.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: