Ředitel Sdružení se zúčastnil setkání pracovní skupiny „Podnikavější region“ při Regionální stálé konferenci (RSK)

12.09.2016

8. 9. se ředitel Sdružení zúčastnil setkání pracovní skupiny „Podnikavější region“ při Regionální stálé konferenci (RSK).

Účastníci byli seznámeni s aktuálním vývojem Regionálního akčního plánu (RAPu) a stavem příprav ITI a aktuálními zajímavostmi ohledně výzev OP VVV a OP PIK. Byly projednány výstupy Pracovní komise určené pro jednání RSK (20.9.)

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: