Ředitel Sdružení navštívil naši členskou organizaci statutární město Karviná

Ředitel Sdružení navštívil naši členskou organizaci statutární město Karviná

11.03.2019

Zde jednal s náměstkem primátora Lukáše Raszykem, v jehož gesci je m.j. rozvoj vč. jeho strategických dokumentů. Informoval jej o klíčových aktivitách Sdružení v r. 2019, o tematickém zaměření letošní konference ODPADY 21 a připravovaném podzimním Kongresu starostů. Předány byly rovněž informace ze studijní cesty organizované Sdružením do německého Porůří.

Akce a projekty, partnerství: