Projekt TRANS TRITIA v OSN

19.02.2021

Projekt TRANS TRITIA, na jehož výstupech se podílelo spolu s partnery z Polska a Slovenska i Sdružení, byl prezentován na 58. zasedání Pracovní skupiny pro vnitrozemskou vodní dopravu při Evropské hospodářské komisi OSN. Jednání se zúčastnil i p. Tomáš Kolařík, ředitel Plavba a vodní cesty o.p.s. (členská organizace Sdružení) a současně i zástupce Ředitelství vodních cest ČR.

V rámci projektu TRANS TRITIA byly zpracovány zejména mj. akční plány pro vodní cesty, železni a logistická centra na území EGTC TRITIA.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: