Pozvánka na konferenci „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

06.09.2016

Pozvánka na konferenci „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“, kterou pořádají zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj s Moravskoslezským krajem a Žilinským samosprávným krajem pod záštitou ESÚS TRITIA dne 13. 9. 2016.

Cílem konference je prezentace best practices z oblasti technické výchovy a vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a v systému celoživotního vzdělávání s důrazem na spolupráci se zaměstnavateli.   

 

P O Z V Á N K A

P R O G R A M

 

Více informací a registrace zde

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: