Pozvánka na konferenci Stop odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje

Pozvánka na konferenci Stop odlivu pracovníků
		z Moravskoslezského kraje

17.01.2017

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje si Vás jako hlavní organizátor dovoluje pozvat na konferenci na téma“ STOP odlivu pracovníků z Moravskoslezského kraje“. Diskutovat budeme za účasti zástupců MS kraje, měst, škol a firem s cílem společně hledat a formulovat východiska a konkrétní řešení, jak zastavit odliv zejména mladých lidí z našeho regionu. Náplň celodenních workshopů a přednášek bude na konci konference prezentována formou doporučení a závěrů.

Konference se uskuteční 2. 2. 2017 9:30 - 15:30 v hotelu Park Inn by Radisson Ostrava, Hornopolní 3313/42.

Organizátor: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Spoluorganizátoři: Randstad s.r.o., New Dimension s.r.o.

Záštitu nad konferencí převzali:
Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
Jiří Cieńciała, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

PROGRAM:

8:30 - 9:30 Registrace účastníků

9:30  Zahájení a přivítání účastníků
          Konferenci moderuje: Jana Dronská
          Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

10:00 Úvodní slovo
            Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje
            Jiří Cieńciała, zmocněnec vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

10:30   Dopolední blok panelových diskuzí
Dopolední blok naváže tematicky na sérii „Quo Vadis MSK očima mladých“ cyklus brainstormingových diskuzních stolů o vizích kraje v horizontu roku 2030, které probíhaly roce 2016 v Moravskoslezském kraji.

> Co dělají města pro firmy, a proč si myslí, že lidé odcházejí
    Panel moderuje: Petr Holica, regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Moravskoslezský
    kraj

Panelisté:
> Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostrava
> Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
> Jana Feberová, primátorka statutárního města Havířov
> Věra Palkovská, starostka města Třinec
> Petr Rys, starosta města Bruntál
> Ladislav Glogar, výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru, z.s.
> Jan Lata, rektor Ostravské univerzity v Ostravě
> Tomáš Buchwaldek, předseda spolku PATRIOTI MSK, z.s.


> Co firmy dělají pro své zaměstnance, aby neodcházeli do jiných regionů, zemí za prací
    Panel moderuje: Veronika Muroňová, Head of HR Business Partners ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Panelisté:
> Hana Caltová, HR Director, Kofola CS a.s., Ostrava
> Hana Bobrovská, personální ředitelka, OSRAM Česká republika s.r.o., Bruntál
> Hana Púllová, General Manager, Randstad s.r.o.
> Petr Kulík, personální ředitel Brose CZ spol. s r.o., Kopřivnice
> Zdeněk Przybyla, generální ředitel Continental AUtomotive Czech Republic, s. r. o., Frenštát pod
    Radhoštěm
> Mario Loja, jednatel společnosti Semperflex Optimit s.r.o.
> Martin Bednarz, generální ředitel TATRA TRUCKS a.s.
> Petr Czekaj, tajemník Moravskoslezského paktu zaměstnanosti při Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

13:00 Oběd

14:00 Odpolední blok
> Workshopy - zaměřené na networking a výměnu pozitivních zkušeností jako návod a inspirace
    k zastavení odlivu pracovníků
:

Probíraná témata workshopů:
> Jak dostat děti k technickým oborům - povede Jakut Štvrček, ředitel Světa techniky, Ostrava
> Jak získat a udržet loajální zaměstnance - povede Gabriela Hrbáčková, Director of Randstad
   Professionals, RAandstad s.r.o.
> Co potřebují firmy a lidé pro lepší život v regionu - povede Iveta Štvartáková, New Dimension s.r.o.
> Jak vnímáme potřeby mladých, kteří se stanou budoucností kraje - povede Tomáš Buchwaldek, předseda spolku PATRIOTI MSK, z.s.

15:30 Shrnutí závěrů a doporučení
           Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

 

Vstupné: 300,- Kč včetně DPH/osoba. V ceně je zahrnuto občerstvení a materiály.

P O Z V Á N K A

P Ř I H L Á Š K A

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: