POHO2030 KICK-OFF Meeting

21.11.2019

Na svém prvním pracovním jednání se v prostorách Vily Na Landeku v Ostravě-Pětřkovicích sešli zástupci 36 klíčových aktérů, kteří se chtějí podílet na přeměně a rozvoji pohornické krajiny Karvinska a kteří v červenci t.r. podepsali Memorandum o spolupráci na rozvoji tohoto území. Cíl? Realizovat vize programu POHO2030 - do roku 2030 přeměnit pohornickou krajinu Karvinska na prosperující území s pestrým a udržitelným životem.

Mezi signatáři Memoranda je rovněž naše Sdružení, které na akci zastupoval ředitel Radúz Mácha a zástupci naší členské organizace Magna Energy Storage a.s., která v lokalitě Průmyslové zóny František v Horní Suché buduje novou moderní výrobní kapacitu na výrobu baterií typu HE3DA®. Tisková zpráva o akci viz.:

http://www.poho2030.cz/novinka/program-poho2030-prestava-byt-jenom-na-papiru/

 

Více o záměrech Magna Energy Storage a.s. najdete na:

https://www.magnastorage.cz/

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: