Poděkování partnerům REGION PRO SEBE 2020

08.01.2021

Za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. chci touto cestou poděkovat marketingovým partnerům slavnostního pořadu REGION PRO SEBE 2020 věnovaného jubilejnímu 30. výročí vzniku této instituce.

Děkuji zejména Moravskoslezskému kraji a společnostem Lenzing Biocel Paskov a.s., ŠKODA VAGONKA a.s., Heimstaden Czech s.r.o. a FINEST Invest a.s. členu investiční skupiny DRFG.

 

Tradiční „Region pro sebe 2020“ se vzhledem k přetrvávajícím koronavirovým restrikcím a zákazům shromažďování uskutečnil ve formátu TV pořadu s připomenutím 30 letého jubilea založení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které již tři dekády významně přispívá k rozvoji tohoto regionu.

Scénář a realizaci akce zajišťovalo Sdružení pro rozvoj MSK v úzké součinnosti se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. V průběhu slavnostního Regionu pro sebe 2020 byla připomenut historický význam Sdružení a významnými osobnostmi byl komentován jeho dlouhodobý přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Bylo poděkováno jednotlivcům, firmám a subjektům působícím v regionu za jejich přínos k rozvoji regionu.

Za vedení Moravskoslezského kraje vystoupil a poděkoval za práci Sdružení 1. náměstek hejtmana Jakub Unucka, prostor byl dán rovněž dalším klíčovým partnerům (Svaz průmyslu a dopravy ČR, KHK MSK, zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK) a rovněž pamětníkům a významným osobnostem třicetileté historie Sdružení.

Region pro sebe 2020 byl vysílán a 13 x reprízován na regionální TV POLAR a shlédly jej minimálně desítky tisíc diváků.  Je nadále veřejně dostupný na webových odkazech:

https://polar.cz/porady/region-pro-sebe

http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/aktuality/region-pro-sebe-2020-1

 

ing. Radúz Mácha
statutární ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: