OP Spravedlivá transformace 2021–2027

19.04.2021

V rámci evropského plánu obnovy Next Generation EU poskytne tento fond uhelným regionům (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) finanční prostředky na transformaci jejich ekonomiky. Financovat se bude nejenom pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů, podpora bude směřovat rovněž na revitalizaci oblastí zasažených těžbou uhlí anebo na rekvalifikaci pracovníků, kteří v důsledku transformace ztratí své zaměstnání. Více na

Základní informace o programu     
Prezentace k finančním nástrojům pro restrukturalizaci uhelných regionů   
Spravedlivá transformace v podmínkách MSK
Modernizační fond, jeho programy podpory a zaměření jeho výzev

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: