Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji

Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji

02.07.2018

Proběhlo 8. Jednání pracovní skupiny „Odborná příprava v prostředí firem – Prvky duálního vzdělávání v praxi v Moravskoslezském kraji“.

26. 6. 2018 proběhlo další jednání pracovní skupiny k pilotnímu projektu uplatnění prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Cílem schůzky bylo ověření stavu jednotlivých partnerství středních odborných škol a firem v kraji k nastartování upravených Školních vzdělávacích plánů a Tematických plánů odborného výcviku ve firmách od školního roku 2018/19. Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR informovali o rozvoji spolupráce s Hospodářskou komorou ČR  v oblasti využití prvků duálního vzdělávání. Jednání se zúčastnil zástupce MŠMT, který informoval o formách podpory odborného vzdělávání v ČR. Zástupce poradenské společnosti Trexima informoval o současném stavu podpory odborného vzdělávání pro firmy. Pilotní projekt v podmínkách MSK úspěšně pokračuje pod koordinací Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v rámci našeho Sdružení.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: