Lékářskou fakultu potřebujeme rozvíjet

19.04.2021

Úspěšnou akreditací studijního programu Všeobecné lékařství v dubnu 2010 začala nová éra rozvoje Lékařské fakulty v Ostravě. LF OU je tak nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Úzce spolupracuje zejména s Fakultní nemocnicí Ostrava, která disponuje vysoce specializovanými pracovišti, ale rovněž s dalšími veřejnými i privátními zdravotnickými zařízeními v regionu. V současné době na fakultě studuje cca 1700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů.
Nové vedení Lékařské fakulty podepsalo 19. dubna t.r. „Smlouvu o spolupráci“ se společenstvím subjektů, které tvoří Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Jejím cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na vytvoření společné odborné platformy „Konsorcium pro přenos poznatků a technologií LF OU“. Jeho nedílnou součástí bude aktivně propojovat akademické oblasti s hospodářskou sférou, včetně průmyslu. Náplní vzájemné spolupráce dle této smlouvy bude rovněž propagace a prezentace LF OU vůči externím subjektům. Cílem je podnítit co nejširší spolupráci při realizaci jak odborných, tak  i společenských aktivit LF OU.
„Lékařskou fakultu, znovuobnovení její akreditace v oboru všeobecného lékařství, její další profesionální rozvoj a zejména její odborně připravené absolventy pro výkon kvalitního provozu zdravotnických zařízení náš kraj nanejvýš naléhavě potřebuje. Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta musí být neoddělitelné spojené nádoby. Naším společným prioritním zájmem je, aby její absolventi zůstali po studiu v našem regionu a profesně se uplatnili zejména na trhu práce našeho kraje,“ říká ředitel Sdružení pro rozvoj MSK ing. Radúz Mácha.
Rozhovor na TV POLAR s děkanem LF OU doc. MUDr. Rastislavem Maďarem o očkování proti COVIDu si poslechněte na odkaze.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: