KŠB Institut - NABÍDKA SEMINÁŘŮ - NENECHTE SI UJÍT

05.04.2022

KŠB INSTITUT – PŘEHLED SEMINÁŘŮ - JARO 2022

6. DUBEN 2022

NOVÝ TERMÍN

Jak efektivně chránit obchodní tajemství a know-how

Cílem semináře je představit na konkrétních příkladech a ve světle nejnovější rozhodovací praxe soudů nástroje, které lze využít k účinné k ochraně obchodního tajemství.

(více k obsahu a registrace zde)

8. DUBEN 2022

Pátky s judikaturou

pravidelná on-line setkání k aktuální soukromoprávní judikatuře Nejvyššího soudu ČR (více k obsahu zde; registrace e-mailem na info@ksbinstitut.cz)

20. DUBEN 2022

Co je nového v COMPLIANCE?

Kromě aktuálního vývoje v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, soutěžně právní compliance a ochrany osobních údajů se v našem semináři zaměříme na návrh zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) a řekneme si také něco o regulativních pravidlech týkajících se klimaticko-energetických cílů EU (taxonomie, SFDR, CSRD).

(více k obsahu a registrace zde)

27. DUBEN 2022

Novela autorského zákona a aktuality z praxe

Cílem webináře je seznámit účastníky s novinkami, které přinese novela autorského zákona, která má do českého právního řádu transponovat tzv. copyrightovou směrnici EU.

(více k obsahu a registrace zde)

3. KVĚTEN 2022

EU a klimatická změna – jak rozumět evropské zelené taxonomii (green taxonomy)

Webinář má sloužit k porozumění aktuálně diskutované problematiky „zelené taxonomie (green taxonomy) EU“.

(více k obsahu a registrace zde)

6. KVĚTEN 2022

Pátky s judikaturou

pravidelná on-line setkání k aktuální soukromoprávní judikatuře Nejvyššího soudu ČR (více k obsahu zde; registrace e-mailem na info@ksbinstitut.cz)

12. KVĚTEN 2022

NOVÝ TERMÍN

Na co si dát pozor při uzavírání smluv aneb riziko uzavření zakázané dohody je všude kolem nás

V rámci semináře budou našimi soutěžními specialisty rozebírána rizika a typické případy uzavírání soukromoprávních smluv v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

(více k obsahu a registrace zde)

1. ČERVEN 2022

NOVÝ TERMÍN

Právní úskalí využívání poddodavatelů ve veřejných zakázkách

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s možnými úskalími využívání poddodavatelů v zadávacích řízení a při plnění veřejných zakázek a zodpovědět nejčastější otázky související s jejich využitím.

(více k obsahu a registrace zde)

3. ČERVEN 2022

Pátky s judikaturou

pravidelná on-line setkání k aktuální soukromoprávní judikatuře Nejvyššího soudu ČR (více k obsahu zde; registrace e-mailem na info@ksbinstitut.cz)

14. ČERVEN 2022

Nová regulace on-line platforem

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým nařízením o digitálních službách. Seminář je zaměřen na širokou veřejnost, neboť z hlediska povinností se bude vztahovat na všechny poskytovatele on-line služeb na jednotném trhu bez ohledu na to, zda jsou usazeni v EU nebo mimo ni.

(více k obsahu a registrace zde)

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: