KŠB advokátní kancelář nabízí

11.10.2021

Členská
organizace Sdružení - advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík informuje o
odborných seminářích pro nadcházejících měsíce. Tyto semináře se konají
kombinovanou formou, tj. prezenčně i on-line připojením. Více informací
naleznete zde.

Např. již ve středu 13. 10. 2021 je Vám nabízena účast na semináři Aktuality v pracovním právu vedeném doc. JUDr. Martinem Štefkem, Ph.D., docentem na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a autorem či spoluautorem více než 150 odborných článků a desítek publikací k problematice pracovního práva.

Pro členy Sdružení je navíc umožněna bezplatná účast na pravidelných on-line setkáních „Pátky s judikaturou“ vedených Prof. JUDr. Janem Dědičem, členem Legislativní rady vlády, spoluautorem zákona o obchodních korporacích a jedním z nejuznávanějších českých expertů na obchodní právo.KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: