Konference „ODPADY 21“po dvacáté

05.05.2022

Téma odpady a možnost jejich energetického využití je nosným tématem jubilejního 20. ročníku konference ODPADY 21, kterou v součinnosti Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje připravuje jako hlavní organizátor Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje společně s VŠB-TUO.

V podtitulu této významné akce je In memoriam Pavla Bartoše, vloni zesnulého prezidenta Sdružení, který se léta aktivně podílel na konání těchto konferencí.

Ty jsou pořádány již od roku 2001 a jsou dlouhodobě zaměřeny na nakládání s komunálními odpady, zejména na jejich energetické využívání. V rámci konferencí probíhá odborná diskuse ke strategickým národním dokumentům, které souvisí s možností využívání komunálních odpadů jako surovinového zdroje a částečné náhrady za neobnovitelné zdroje.

Záštitu nad letošním ročníkem převzala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a hejtmani všech tří partnerských krajů. Nosnými tématy konference, která proběhne 11.-12.května v prostorách VŠB-TUO jsou odpadové hospodářství a jeho možný dopad na českou energetiku, zákon o odpadech jako výzva pro rozvoj zařízení pro energetické využití odpadů, alternativy skládkování komunálního odpadu a praktické úkoly vědy a výzkumu v odpadovém hospodářství.

Více o chystané konferenci, pozvánku, program a přihlášku najdete na odkaze:

http://www.msunion.cz/hlavni-aktivity/konference/odpady

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: