Jubilejní 20. ročník konference ODPADY 21

17.05.2022

Jubilejní 20. ročník konference ODPADY 21 jehož hlavním organizátorem bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje proběhl v Ostravě ve dnech 11.-12.5.2022. Hostitelem akce byla VŠB-TUO. Konference proběhla v úzké vzájemné součinnosti 3 krajů a to Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého. Nosným tématem bylo energetické využití komunálních odpadů. Záštitu nad konferencí převzala ministryně životního prostředí a hejtmani všech tří krajů.

Dvacet přednášejících odborníků a více než stovka účastníků konference se shodli na tom, že komunální odpad a jeho energetické využití musí být nedílnou součástí budoucího systému moderního odpadového hospodářství státu, ve kterém odpad bude významným energetickým zdrojem. Tedy nejen současná prostá likvidace komunálního odpadu skládkováním či spálením, ale nové moderní smysluplné technologie a zařízení na jejich energetické využití, na jejichž konci je teplo a elektrická energie. Tedy postupy, jež šetří primární neobnovitelné zdroje a jejichž zbytkovým odpadem spalování je druhotná surovina. Konference v této souvislosti podtrhla význam úzké spolupráce akademické sféry s průmyslem a státní správou.

Zástupci všech tří krajů se rovněž shodli na účelnosti vzájemné součinnosti a spolupráce v tématu odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky i v dalších budoucích ročnících konference.

Reportážní magazín z akce najdete na odkaze: https://polar.cz/porady/eko-magazin

 

 

PODĚKOVÁNÍ

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a  VŠB-technická univerzita Ostrava
si dovolují poděkovat všem, kteří podpořili uspořádání

20. ročníku konference ODPADY 21

Konference byla podpořena z rozpočtů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.


Konferenci ODPADY 21 dále podpořili:

ASEKOL a.s.

EKOKOM, a.s.

ELEKROWIN, a.s.

Lenzing Biocel Paskov a.s.

TOMRA, s.r.o.

 

          

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: