Koncertní sál Ostrava

03.08.2020

Práce na ostravském koncertním sále pokračují. Navzdory nedávným společenským a pracovním omezením má již Ostrava k dispozici dokončenou studii stavby nového koncertního sálu včetně rekonstrukce památkově chráněné budovy kulturního domu. „Dokumentace pro společné povolení stavby bude dokončena v prosinci 2021. V roce 2022 se pak zrealizuje veřejná zakázka a následně zahájí samotná stavba. Její trvání předpokládáme v délce 32 měsíců, “ nastínila další postup náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová. 

Vizualizace a tisková zpráva 

 

Moravskoslezský DENÍK píše o investici v článku.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: