Kompetence pro budoucnost

27.11.2022

Kompetence pro budoucnost Cílem projektu Kompetence 4.0, který již bezmála čtyři roky mapuje trendy 4. průmyslové revoluce, jejich praktický dopad a vliv na trh práce i vzdělávání, je identifikovat nově požadované budoucí dovednosti a navrhovat konkrétní postupy, které lze pak rychle aplikovat do vzdělávacího procesu. Prezentace projektu, do kterého jsou zapojeny 4 kraje (MSK, Ústecký, Středočeský, Zlínský) proběhla na MPSV.

V našem kraji se na projektu pilotně podílí naše Sdružení společně s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti (MSPakt). Jde o propojení a prohloubení spolupráce škola-firma (zaměstnavatel). V našich podmínkách jsme vytvořili 9 partnerství, jejichž cílem byl dialog mezi zaměstnavateli a vzdělavateli. Vytvořili jsme metodiku partnerství a pilotně ověřili praktické formy, pravidla a postupy spolupráce.

Projekt Kompetence 4.0 je propojen rovněž s projektem KOMPAS, jehož nositelem je rovněž naše Sdružení s MSPaktem. Více o projektu na odkaze: KOMPETENCE 4.0 - MSPAKT

 

Tisková zpráva o závěrečné konferenci 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: