Jednání výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Jednání výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

02.07.2018

26. 6. 2018 se uskutečnilo 25. zasedání Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Výkonná rada projednala aktivity Paktu za I. pololetí t.r. a rekapitulovala projekty t.č. Paktem realizované a rovněž projekty připravované. Zabývala se rovněž aktuálním stavem záměru vzniku nového subjektu - spolku, jež by plnil roli agentury s tematickým zaměřením na problematiku zaměstnanosti, vzdělávání a lidských zdrojů.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: