Jednala sekce vzdělávání

04.04.2022

Hostitelem jednání sekce vzdělávání našeho Sdružení byl tentokrát Svět techniky Dolních Vítkovic (DOV). Tématem společné diskuse byla výměna zkušeností v oblasti spoluprácie firem a škol v době ovlivněné covidovou pandemií. Počátkem roku vznikla z iniciativy sekce pracovní skupina, která má za cíl provést průzkum ve firmách a školách v MSK, jehož předmětem jsou právě změny ve vzdělávání za poslední tři roky. Zaměří se zejména na to, jak se změnila forma, preference, obsah i postoj jednotlivých aktérů. Zájemci z řad firem, škol i vzdělávacích institucí, jež mají zájem se zapojit, kontaktujte koordinátorku pracovní skupiny Kristýnu Pochvalitovou na e-mail: pochvalitova@newdimension.cz

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: