Jednala sekce vzdělávání

01.04.2019

hostitelem jednání sekce vzdělávání při Sdružení pro rozvoj MSK byla tentokrát VŠB-TUO.
Projednána byla kritéria 3. ročníku soutěže School Friendly, pro rok 2019 bylo schváleno konání několika tematicky zaměřených diskusních workshopů tematicky zaměřených k problematice vzdělávání a byla dohodnuta spolupráce při konání několika vybraných významných akcích členů sekce (Diskusní kulatý stůl School Friendly 21.5.2019, Kulatý stůl řešitelů a aktérů vzdělávání v MSK 6/2019, workshop Školy a výchovní poradci - podzim 2019, Diskusní forum Uplatnitelnost a podpora tech vzdělávání 4.ročník, OUO Vadis MSK očima mladých,....)

 

Členové sekce vás v dubnu a květnu zvou na: 

-12. setkání PATRIOTTŮ MSK - 4.4.2019  

- Diskusní kulatý stůl k soutěži SCHOOL FRIENDLY - 21.4.2019 

- Jak připravit lidi na nástup digitalizace – 24.4.2019  https://www.newdimension.cz/seminar-kio-4

- Kariérní den Ostravské univerzity - 14.5.2019

- Konference Kvalita – 14.-15.5.2019 https://kvalita.dtocz.cz/

- Festival bezpečnosti - 30.5.2019    http://www.festivalbezpecnosti.cz/

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: