Jednala sekce vzdělávání

04.02.2019

Sekce vzdělávání při Sdružení pro rozvoj MSK projednala své klíčové aktivity pro rok 2019.

Na svém prvním letošním jednání byli členové seznámeni s aktuální informací o přenesení činnosti Úřadu zmocněnce vlády ČR pro MSK, ÚK a KVK na Národní tým programu RE:START a byli informováni o vzniku nového spolku – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti z.s. k 1. 2. 2019.

Byly schváleny hlavní aktivity sekce pro rok 2019 včetně zapojení do organizace soutěže School Friendly a Personalista roku. Sekce bude své aktivity propojovat zejména MSPaktem zaměstnanosti, Klubem personalistů Moravy a Slezska, Svazem průmyslu a dopravy, KHK MSK, Asociací koučů, AMSP, univerzitami a školami MS kraje a zaměstnavateli regionu.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: