Jednala sekce vzdělávání

10.12.2018

U hostitele DTO – Dům techniky Ostrava jednala sekce vzdělávání.

Poslední letošní jednání sekce projednalo průběh a závěry z konference „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“, vzalo na vědomí rozhodnutí o vítězích a ocenění firem v letošní soutěži School friendly a zhodnotilo svou činnost v průběhu roku 2018. Poté se diskutovalo o strategii práce Sekce vzdělávání pro rok 2019, v němž bude sekce úzce spolupracovat zejména se spolkem MS Paktu zaměstnanosti a Klubem personalistů Moravy a Slezska.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: