EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

16.04.2021

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík

pod záštitou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a kanceláře SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR pro Moravskoslezský a Zlínský kraj

Vás zve na seminář

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

který se uskuteční 30. DUBNA 2021 10.00 – 12.00 hod. online

Připravte se na nové požadavky, které přináší do českého právního řádu nový zákon o evidenci skutečných majitelů vyplývající z tzv. V. AML Směrnice, jenž nabude účinnosti 1. června 2021, a změny řady dalších zákonů (více informací k obsahu naleznete níže).

Seminář je určen pro majitele právnických osob, statutární zástupce společností, členy vrcholného managementu, právní oddělení společností.

Přednášející:   JUDr. Vlastimil Pihera, partner Kocián Šolc Balaštík, specializující se na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci finančních institucí.

JUDr. Ján Béreš, Ph.D., advokát Kocián Šolc Balaštík, specializující se na akvizice, závazkové právo a právo obchodních společností včetně koncernového práva.

Účast na semináři je bezplatná.

 

Přihlášky posílejte na emailovou adresu: pfilipova@ksb.cz. Přihlášení účastníci obdrží před konáním semináře přístupové údaje pro připojení do videokonferenční platformy Lifesize.

ZAJÍMAJÍ VÁS jiná právní témata? Sledujte naši vzdělávací platformu KŠB Institut, prostřednictvím které nabízíme vzdělávací akce na aktuální právní témata nebo můžeme připravit individuální seminář na míru dle Vašich potřeb.

Podrobnější informace k obsahu semináře:

V důsledku nové právní úpravy dojde nejen k novému vymezení pojmu skutečného majitele, vedení evidence skutečných majitelů a jejího zveřejnění, ale i k zavedení nových evidenčních povinností jednotlivých právnických osob, jakož i sankcí a jiných dopadů pro případ, že daná osoba své povinnosti nesplní.

Identifikace skutečného majitele, jeho zaevidování, a v některých případech dokonce i jeho bezúhonnost, tak bude mít dopad na některé aspekty podnikání, jako například možnost hlasovat na valné hromadě, možnost výplaty dividendy, splnění podmínek provozování živnosti, či možnost požádat o poskytnutí dotace.

Předmětem semináře budou především následující okruhy:

  • jakých právnických osob a jiných struktur se týká evidence skutečných majitelů,
  • vymezení skutečného majitele,
  • zvláštní přístup ke svěřenským fondům, režim obchodních korporací držených prostřednictvím trustových struktur a vztahy mezi evidencí skutečných majitelů, evidencí svěřenských fondů a evidencí zahraničních svěřenských fondů;
  • povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů a postup při zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, napojení na zahraniční evidence skutečných majitelů a jejich relevance
  • přístup třetích osob do evidence skutečných majitelů
  • řešení nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů, poznámky o nesrovnalosti
  • sankce a další dopady vyplývající z neplnění povinností a nesrovnalostí v evidence

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: