Dny Ruska v Ostravě 2019

12.06.2019

Dny Ruska v Ostravě 2019 byly v pořadí dvanácté a svým programem navázaly na předchozí ročníky.

 

Od roku 2016 cílové teritorium Ruska organizátoři Byznys-dne rozšiřují na Euroasijský ekonomický svaz, zahrnující též Arménii, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. S výjimkou Kyrgyzstánu, který nemá diplomatické zastoupení v ČR, proběhl první ročník Byznys dne EAES na úrovni velvyslanců všech přítomných zemí, zastoupeny byly obchodní a průmyslové komory těchto zemí, i představitelé Euroasijské komise, na programu byla mj. prezentace integračního procesu EAES i výklad odlišností ekonomik a priorit jednotlivých členských zemí. Návštěvníci měli možnost seznámit se se zajímavostmi v blízkém okolí konání konference, se sportovní infrastrukturou i technickým muzeem ve Vítkovicích.

 

Pro rok 2019 si organizátoři vytýčili za cíl učinit nějakou zásadní změnu v dramaturgii, aby po osmi letech konferenčních setkání nabídli účastníkům něco nového. Volba padla na sled exkurzí do několika podniků v jednom dni, pro který se použil anglický název "road-show." Nyní ovšem byla důležitá volba, které podniky navštívit. Po zralé úvaze a po konzultaci s představiteli Moravskoslezského kraje a se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, bylo rozhodnuto nabídnout pohled na první pohled nenápadné společnosti v menších městech mimo Ostravu, které jsou velmi úspěšné na trzích EAES a doplnit je o lokalitu, která má všechny předpoklady využít synergického efektu všech úspěšných okolo - k ekonomické úspěšnosti vlastní. Těmto společnostem více otevřít okno do teritoria EAES a zástupcům zemí EAES ukázat, že úspěšný rozvoj a pověst kraje mnohdy nestojí pouze na velkých průmyslových komplexech.

 

Exkurzi do IMCoPharmy navrhlo Sdružení pro rozvoj MSK jako ukázku "podnikatelským duchem mladé" a progresívní firmy se 100% exportem na Východ, návrh zapojit do akce Letiště Ostrava vzešel z diskuse s náměstkem hejtmana MSK pro dopravu, TONAK byl vybrán spontánně jako firma s tradicí, jakou se může v kraji pochlubit jen málo podniků, stejně jako s proslulostí jeho značky doma i ve světě. Podle reakce účastníků se tento "mix" velmi líbil a trefil se do očekávání toho, co zamýšleli vidět.

 

Význam konání podtrhla účast mimořádného a zplnomocněného velvyslance Republiky Arménie v ČR J.E. Ašota Ovakimjana, generálního konzula Ruské federace se sídlem v Brně pana Alexandra Budajeva, přítomnost obchodních radů Ruské federace a Republiky Kazachstán, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Rusko-české smíšené obchodní komory i reprezentantů byznysu z celé ČR.

 

Po exkurzi v IMCoPharmě, kde se hosté nejen seznámil s historií společnosti, současnou produkcí a i záměry rozšiřování obchodních kontaktů, ale především ocenili bezchybně připravený časový plán, pozornost hostitelů i možnost ochutnat doplňkovou produkci v podobě výtečné čokolády, se účastníci přesunuli na mošnovské letiště Leoše Janáčka. Zde hosty přivítal náměstek hejtmana kraje pro dopravu pan Jakub Unucka, posléze v odletové hale proběhla malá konference.

 

Vedení letiště připravilo zajímavou exkurzi po letišti, kde zrovna přistávaly a startovaly charterové lety na Mallorcu a Krétu, a účastníci tak shlédli prostory normálním cestujícím nepřístupné. Exkurzi doplnila návštěva společnosti Job Air, která na území letiště provozuje letecký opravárenský závod, kde mohli účastníci spatřit na vlastní oči rozebraná letadla s imatrikulačními znaky Ruské federace a třeba i Indie.

 

Tečku za road-show učinila návštěva společnosti TONAK, která v tomto roce slaví 220 let své existence. Po stručném přehledu historie a vysvětlení tradičních postupů výroby klobouků a dalších pokrývek hlavy byli účastníci pozváni do vzorkovny, kde si mohli nejen prohlédnout, ale i zakoupit kterýkoliv z modelů, které TONAK ve svém současném katalogu nabízí. Vzhledem k velkoobchodní ceně pouze málo přítomných odolalo této lákavé nabídce a tak kvalitu značky TONAK nyní ocení mnohý diplomat nebo jeho partnerka.

 

Závěrem zaznělo poděkování všem, kteří jako hostitelé, komerční partneři nebo donátoři přispěli ke konání vydařené akce i náměty na to, kam s road-show příště - tedy které zajímavé podniky v kraji navštívit v roce 2020. Organizátoři si vše nechají projít hlavou a určitě dají včas vědět.

 

Na Byznys den tradičně navázal slavností večer u příležitosti státního svátku Ruské federace "Den Ruska", připadající kalendářně na 12. červen. Vystoupení Pěveckého sdružení moravských učitelů ve své 116. sezóna (PSMU bylo založeno v roce 1903 v Kroměříži) přiblížilo posluchačům sborovou tvorbu nejen ruskou a českou, lépe řečeno moravskou, ale také dalších skladatelů, klasických i soudobých.

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: