Bude nové Memorandum krokem ke zvýšení kvality středního školství?

11.03.2019

Zástupci Asociace krajů, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR i představitelé školského odborového svazu podepsali memorandum o společném postupu v oblasti zvýšení kvality středního školství.

https://www.komora.cz/tiskova_zprava/tk-asociace-kraju-cr-memorandum-o-spolecnem-postupu-v-oblasti-zvyseni-kvality-stredniho-skolstvi/?utm_source=%C4%8Clensk%C3%A1+z%C3%A1kladna+HK+%C4%8CR&utm_campaign=0dfedd556b-20190307_Newsletter_50&utm_medium=email&utm_term=0_e8d8392b0f-0dfedd556b-213785197&ct=t(20190307_Newsletter_50)

Akce a projekty, partnerství: