Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019

02.07.2018

Na pořadu jednání vlády dne 26. 6. 2018 byla m.j. pod bodem 492/18 „Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019“.

Projednávání tohoto bodu bylo v průběhu jednání přerušeno a odsunuto na pořad některého z termínově nejbližších zasedání.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: