4. Souhrnný akční plán RE:START schválen

30.03.2021

Vládou ČR byly schváleny dva dokumenty s přímou vazbou na hospodářskou restrukturalizaci našeho kraje. Jedná se o materiály „Aktualizace strategického rámce hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KK“   a „4.Souhrnný akční plán“.

Jde o významné dokumenty procesu, který je označován názvem se značkou RE:START - vládní program hospodářské přeměny dlouhodobě ekonomicky a sociálně znevýhodněných regionů. K jeho realizaci se zavázala vláda ve spolupráci s dotčenými třemi kraji. RESTART je realizován na základě sady vládních usnesení a strategických dokumentů přijatých v letech 2015 – 2018.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: