4. koordinační schůzka k problematice OKD

26.09.2016

19. 9. se na Sdružení uskutečnila 4. koordinační schůzka k problematice OKD za účasti zástupců Kanceláře vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, OKD, Sdružení hornických odborů, Úřadu práce ČR, CzechInvestu, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory MSK a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

Cílem schůzky bylo projednat podmínky spuštění pilotního projektu na zaměstnávání propouštěných dělníků z dolu Paskov v návaznosti na provedený průzkum absorpční kapacity firem v MSK, iniciovaný Kanceláří zmocněnce vlády. Aktuálně jsou připravovány nástroje na ukončení těžby v OKD a zaměstnávání propouštěných horníků, a to ve formě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu či s využitím Evropského globalizačního fondu. Proces říze ní ukončení těžby v OKD však není dostatečně řízen vládou ČR a bez finanční pomoci vlády je situace neřešitelná. Závěry z jednání budou předloženy a projednány na Radě hospodářské a sociální dohody MSK dne 26. 9. 2016.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: