17. ročník konference IFO - Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje

17. ročník konference IFO - Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje

26.09.2016

20. 9. za účasti zástupců především malých a středních podniků zorganizovalo Sdružení již 17. ročník konference IFO - Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje.

Těžištěm celé akce byly moderované diskusní panely ke čtyřem klíčovým tématům, která byla vytipována v diskusích s podnikateli v našem kraji. V souvislosti s vážnými existenčními problémy některých tradičních velkých zaměstnavatelů má sektor MSP stále větší význam pro zaměstnanost a prosperitu MS kraje. V doprovodné části programu připravené v koordinaci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR  proběhlo diskusní setkání Kulatý stůl rodinných firem, kde se diskutovalo téma nástupnictví v rodinných firmách.

PREZENTACE

Tisková zpráva

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: