1. setkání krajské pracovní skupiny k návrhové části Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

05.09.2016

31. 8. proběhlo 1. setkání krajské pracovní skupiny k návrhové části Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, která má za cíl podpořit, usnadnit a zrychlit restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených krajích.

Příprava strategie je koordinována vládním zmocněncem J. Ciencialou. Jednání se zúčastnili zástupci Sdružení pro rozvoj MSK a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti. Na setkání byl projednán strategický rámec a základní pilíře dalšího rozvoje uvedených krajů.

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: