Pomoc nezaměstnaným s návratem do společnosti

Pomoc nezaměstnaným s návratem do společnosti

26.08.2013

Společnost ArcelorMittal Ostrava ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Centrum sociálních služeb a Centrom sociální podnik

pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným a sociálně vyloučeným lidem s návratem zpět do společnosti. Nabízí pod vedením odborníků práci dvanácti lidem, kteří se ocitli v dlouhodobé krizi a nezvládali řešit svou obtížnou životní situaci.

„Se všemi pracovníky, kteří pro nás pracují od května a června letošního roku, jsme spokojeni. Nezalekli se tvrdé práce a je na nich vidět radost z toho, že dostali v životě druhou šanci,“ říká Veronika Muroňová, vedoucí oddělení Vzdělávání, rozvoje a náboru v ArcelorMittal Ostrava.

Klienti obou sociálních center, kteří v huti dnes pracují, byli dlouhodobě evidováni na úřadu práce a jsou ohroženi trvalým sociálním vyloučením z důvodu mimořádně obtížných sociálních poměrů. Těmi jsou kupříkladu ukončení výkonu trestu odnětí svobody, případně původ ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Klienti Centra sociálních služeb Ostrava se v závodě Vysoké pece podílejí na čištění dopravníkových pásů v provozu aglomerace. Klienti společnosti Centrom sociální podnik pracují v závodě Doprava na údržbě zeleně a čištění komunikací. „Pokud budou pracovníci odvádět kvalitní práci a budou mít chuť pokračovat, budeme s oběma sociálními podniky jednat o dalších možnostech spolupráce,“ dodává Muroňová.

 

"Cílem je prokázat, že není podstatné, z jakého prostředí nebo z jakého etnika pocházíte, ale zda máte motivaci pracovat. Velice nás těší, že i díky ArcelorMittal se integrace těchto cílových skupin daří a že vytváříme pozitivní zkušenost jak na straně firem, tak i samotných pracovníků," doplňuje Jiří Drastík z Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.


Barbora Černá Dvořáková

tisková mluvčí

T +420 595 683 390

M +420 606 774 346

barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/ostrava

 


Tisková zpráva

KALENDÁŘ AKCÍ:

Rychlý kontakt:

Akce a projekty, partnerství: